True Flight Archery

True Flight Archery

Sporthal De Menterne Julianaplein 1 9649 BX Muntendam
Woensdag 14 oktober 2020 Beste verenigingen en handboogsporters, De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn met ingang van vanavond - woensdag 14 oktober 22.00 uur - strenger geworden. Het goede nieuws is dat de handboogsport door kan gaan. Verenigingen mogen open blijven en er mag worden geschoten, wel altijd met 1,5 meter afstand van elkaar. Aan de schietlijn en elders. En maximaal 30 personen tegelijkertijd binnen. Het minder goede nieuws is dat dit van ons allemaal nog meer geduld vraagt. Verantwoordelijk zijn en blijven is cruciaal, juist voor de ander maar ook voor jezelf. De maatregelen gelden (in ieder geval) voor vier weken tot 11 november. Blijf gezond, wees verstandig, Algemene Corona-richtlijnen Klachten? Blijf thuis en laat u testen; Houd 1,5 meter afstand van anderen (ook tijdens het sporten); Was vaak uw handen; Hoest en nies in uw elleboog; Werk thuis, behalve als het niet anders kan; Ga weg als het druk is; Beperk het aantal reisbewegingen; Reis zoveel mogelijk buiten de spits; Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes. Daar voegt de NNHF steevast aan toe: gebruik uw gezond verstand! Handboogsporten blijft mogelijk, gelukkig! Tijdens de persconferentie op 13 oktober jl. werd duidelijk dat sportverenigingen open kunnen blijven. Dat is goed nieuws. Het kabinet onderschrijft het belang van sporten om fit te blijven, zowel fysiek als mentaal. Dit betekent ook dat handboogverenigingen de deuren geopend kunnen houden. Iedereen kan trainen, als we ons maar houden aan de regels die er zijn gesteld! Vertrekpunt Rijksoverheid Doel van alle maatregelen die nu gelden, is het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus. De Rijksoverheid heeft dit verwoord in dit nieuwsbericht. Belangrijk is dat dit wordt gedaan door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken en mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving. Het belangrijkste blijft het houden van anderhalve meter afstand en dat mensen zich laten testen bij klachten. De opgestelde Routekaart is de leidraad voor het beleid van de overheid vanaf heden. Impact sport Ook voor sportverenigingen hebben de nieuwe maatregelen impact. Vertrekpunt blijft het sportprotocol van NOC*NSF. Dit protocol wordt aangepast aan de nieuwe maatregelen per 14 oktober. Puntsgewijs zijn dit de belangrijkste zaken: Altijd 1,5 meter afstand voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder, ook tijdens het sporten. o Jongeren van 13 t/m 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden, maar wel van volwassenen. o Jongeren tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand van anderen te houden en mensen vanaf 13 jaar en ouder ook niet van hen. Sportkantines en andere horeca-instellingen zijn gesloten. Publiek is niet toegestaan. Binnen mogen maximaal 30 personen tegelijk in één ruimte zijn. Maximaal 4 personen mogen tegelijkertijd in één groep sporten. In de handboogsport kan dat vertaald worden als maximaal 4 personen per doel. Dat is gegeven de omstandigheden van maximaal 30 personen per ruimte en 1,5 meter afstand, het maximum nooit wordt overschreden. Geen wedstrijden, uitgezonderd topsporters en jeugd tot en met 17 jaar binnen de vereniging. Vragen en antwoorden Veel vragen en antwoorden zijn te vinden op de speciale coronapagina van NOC*NSF. Ook heeft de Rijksoverheid een duidelijke pagina met vragen en antwoorden over de sport. Verder staat er veel op www.handboogsport.nl/verantwoord-sporten.
· · · · · · · · · · · · · · ·
True Flight Archery
Woensdag 14 oktober 2020 Beste verenigingen en handboogsporters, De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn met ingang van vanavond - woensdag 14 oktober 22.00 uur - strenger geworden. Het goede nieuws is dat de handboogsport door kan gaan. Verenigingen mogen open blijven en er mag worden geschoten, wel altijd met 1,5 meter afstand van elkaar. Aan de schietlijn en elders. En maximaal 30 personen tegelijkertijd binnen. Het minder goede nieuws is dat dit van ons allemaal nog meer geduld vraagt. Verantwoordelijk zijn en blijven is cruciaal, juist voor de ander maar ook voor jezelf. De maatregelen gelden (in ieder geval) voor vier weken tot 11 november. Blijf gezond, wees verstandig, Algemene Corona-richtlijnen Klachten? Blijf thuis en laat u testen; Houd 1,5 meter afstand van anderen (ook tijdens het sporten); Was vaak uw handen; Hoest en nies in uw elleboog; Werk thuis, behalve als het niet anders kan; Ga weg als het druk is; Beperk het aantal reisbewegingen; Reis zoveel mogelijk buiten de spits; Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes. Daar voegt de NNHF steevast aan toe: gebruik uw gezond verstand! Handboogsporten blijft mogelijk, gelukkig! Tijdens de persconferentie op 13 oktober jl. werd duidelijk dat sportverenigingen open kunnen blijven. Dat is goed nieuws. Het kabinet onderschrijft het belang van sporten om fit te blijven, zowel fysiek als mentaal. Dit betekent ook dat handboogverenigingen de deuren geopend kunnen houden. Iedereen kan trainen, als we ons maar houden aan de regels die er zijn gesteld! Vertrekpunt Rijksoverheid Doel van alle maatregelen die nu gelden, is het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus. De Rijksoverheid heeft dit verwoord in dit nieuwsbericht. Belangrijk is dat dit wordt gedaan door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken en mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving. Het belangrijkste blijft het houden van anderhalve meter afstand en dat mensen zich laten testen bij klachten. De opgestelde Routekaart is de leidraad voor het beleid van de overheid vanaf heden. Impact sport Ook voor sportverenigingen hebben de nieuwe maatregelen impact. Vertrekpunt blijft het sportprotocol van NOC*NSF. Dit protocol wordt aangepast aan de nieuwe maatregelen per 14 oktober. Puntsgewijs zijn dit de belangrijkste zaken: Altijd 1,5 meter afstand voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder, ook tijdens het sporten. o Jongeren van 13 t/m 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden, maar wel van volwassenen. o Jongeren tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand van anderen te houden en mensen vanaf 13 jaar en ouder ook niet van hen. Sportkantines en andere horeca-instellingen zijn gesloten. Publiek is niet toegestaan. Binnen mogen maximaal 30 personen tegelijk in één ruimte zijn. Maximaal 4 personen mogen tegelijkertijd in één groep sporten. In de handboogsport kan dat vertaald worden als maximaal 4 personen per doel. Dat is gegeven de omstandigheden van maximaal 30 personen per ruimte en 1,5 meter afstand, het maximum nooit wordt overschreden. Geen wedstrijden, uitgezonderd topsporters en jeugd tot en met 17 jaar binnen de vereniging. Vragen en antwoorden Veel vragen en antwoorden zijn te vinden op de speciale coronapagina van NOC*NSF. Ook heeft de Rijksoverheid een duidelijke pagina met vragen en antwoorden over de sport. Verder staat er veel op www.handboogsport.nl/verantwoord-sporten.
· · · · · · · · · · · · · · ·